محصولات غذای عمه لیلا افتخار دارد به اطلاع همشهریان عزیز برساند که تنها شعبه نمونه خود را معرفی کند " لبنیات سنتی دهکده" تمام تولیدات این فروشگاه سنتی می باشد و بدون هیچگونه مواد نگهدارنده می باشد - در این فروشگاه سمنوی عمه لیلا - زیتون ترشیجات وعرقیجات سنتی کاشان عرضه می گردد

محصولات غذای عمه لیلا افتخار دارد به اطلاع همشهریان عزیز برساند که تنها شعبه نمونه خود را معرفی کند " لبنیات سنتی دهکده" تمام تولیدات این فروشگاه سنتی می باشد و بدون هیچگونه مواد نگهدارنده می باشد - در این فروشگاه سمنوی عمه لیلا - زیتون ترشیجات وعرقیجات سنتی کاشان عرضه می گردد